Machtiging

DOORLOPENDE MACHTIGING
Kenmerkmachtiging : Betaling lidmaatschap eens per jaar
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Reddingsbrigade “De Puitaal” om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Lidmaatschap en uw bank om eenmaal per jaar in januari een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Reddingsbrigade “De Puitaal”.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.