Word donateur

Word voor slechts € 15 per jaar donateur van onze Reddingsbrigade. Vul het onderstaande formulier/machtiging in om je aan te melden.

    DOORLOPENDE MACHTIGING
    Kenmerkmachtiging : Betaling donateurschap eens per jaar
    Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Reddingsbrigade “De Puitaal” om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Lidmaatschap en uw bank om eenmaal per jaar in januari een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Reddingsbrigade “De Puitaal”.
    Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.