Nieuws over de wintertraining

De wintertrainingen gaan vanaf woensdag 23 september A.S. weer van start!


Wij willen jullie er op attenderen dat er vanwege de COVID-19 pandemie speciale protocollen zijn opgesteld door het zwembad. Deze zijn terug te lezen op de website van Zwembad De Wiel. We hopen er ondanks de protocollen een leuk winterseizoen van te maken!


Seizoen 2019 – 2020:

Lestijden:

Junior Redder 1 t/m 4: 19:00 – 19:40

Zwemmend Redder 1 t/m 4: 19:40 – 20:20

Life Saver 1 t/m 3 en overige certificaten: 20:20 – 21:00

Examen data:

Junior redder 2, 3 en 4: Woensdag 28 Oktober.

Lifesaver 1, 2 en 3: Woensdag 4 November.

Seizoen 2020 – 2021:

Het seizoen 2020 – 2021 begint vanwege de examens van afgelopen jaar later. Hierover wordt u nog geinformeerd. Wat we wel al weten zijn de Examendata 2020 – 2021:

Woensdag 14 april

Woensdag 21 april

Groepsindeling wordt nog bekendgemaakt.